2009/10 Güz Yarıyılı Proje I Stüdyosu

Proje I stüdyosu, 2009/10 Güz yarıyılında üç temel uygulama modülünde yürütülmüştür.

I. Modül: Serbest ve teknik çizim teknikleri,

Uygulamalar:

Temel geometrik biçimlerin tanımı, kesit, görünüş plan, amorf biçimler ve tanımlanmış şekillerin çizimleri, serbest el, ölçekli çizim için altyapı oluşturulması, çizim konusunun verilmesi.

Hazırlanan objelerin bir araya getirilmesi ile oluşan yeni objenin kendi ölçeğinde farklı açılardan çizilmesi.

Taşkışla’da, yaşadıkları çevrede serbest el çizimi ve eskiz çalışması,

II. Modül: Kentsel Katmanların İncelenmesi ve Algılanması

İstanbul'da yakın çevreden seçilen alanlarda alansal inceleme yoluyla kentsel elemanların çizim, yazı, maket ve grafik yolu ile ifadelendirilmesi, (Tünel Meydanı, Galata Meydanı, Ortaköy Meydanı)

Uygulamalar:

Kentsel katmanların (kullanım, yapısal özellikler, dolaşım ilişkileri -taşıt ve yaya- toplanma alanları, kent mobilyaları ve benzeri) ve temel kentsel elemanların alansal özelliklerinin haritalandırılması,

Kent katmanlarının yapısal çevre, fonksiyonel ilişkiler ve ulaşım, sosyo-kültürel çevre ve tarihsel gelişim ile kullanıcıya özgü algılama başlıklarında incelenmesi.

Sınırlar, bağlantılar, bölgeler, odaklar ve referanslar başlıklarında kentsel imaj ve algının haritalandırılması.

III. Modül: Kentsel Doku Çalışması

Modüler tekrar eden malzemeler ile kentsel elemanların oluşturulması,

Uygulamalar:

Parça bütün ilişkisinin geliştirilmesi,

Kentsel alanı temsil eden doku çalışmasında üçüncü boyutun değerlendirilmesi, topografya ile ilişkinin kurulması, kullanım ve yapısal çevre ilişkilerinin incelenmesi,

Kentsel doku çalışmasının plan, kesit, görünüş ve maket üzerinde çizim ve grafik anlatım yoluyla ifadelendirilmesi.