Kent Katmanlarının Algılanması

İstanbul'da yakın çevreden seçilen alanlarda alansal inceleme yoluyla kentsel elemanların çizim, yazı, maket ve grafik yolu ile ifadelendirilmesi, (Tünel Meydanı, Galata Meydanı, Ortaköy Meydanı)

Uygulamalar:

Kentsel katmanların (kullanım, yapısal özellikler, dolaşım ilişkileri -taşıt ve yaya- toplanma alanları, kent mobilyaları ve benzeri) ve temel kentsel elemanların alansal özelliklerinin haritalandırılması,

Kent katmanlarının yapısal çevre, fonksiyonel ilişkiler ve ulaşım, sosyo-kültürel çevre ve tarihsel gelişim ile kullanıcıya özgü algılama başlıklarında incelenmesi.