Kentsel Doku Çalışması

Modüler tekrar eden malzemeler ile kentsel elemanların oluşturulması,

Uygulamalar:

Parça bütün ilişkisinin geliştirilmesi,

Kentsel alanı temsil eden doku çalışmasında üçüncü boyutun değerlendirilmesi, topografya ile ilişkinin kurulması, kullanım ve yapısal çevre ilişkilerinin incelenmesi,

Kentsel doku çalışmasının plan, kesit, görünüş ve maket üzerinde çizim ve grafik anlatım yoluyla ifadelendirilmesi.